Home Family Gallery Family Letters Lars-Gustaf Gustaf Karl-Eric Sources Art & Film Music
Sources from Sweden in Swedish

Swedish Transcripts

  1. Flyttningsbevis

Funerals and Memorials


1. Flyttningsbevis

Flyttningsbevis Flyttningsbevis

1936 Funeral - Claes Erik Johnsson
Claes Erik Begravning Claes Erik Begravning Gravsten

1946 Memorial and Flowers for Lars-Gustaf Graf
Memorial Memorial Memorial Memorial
Memorial Memorial Memorial Card

1953 Funeral and Memorial of Cecilia Johnsson
Begravning Begravning Begravning
Begravning Begravning Begravning Begravning  


1959 Memorial and Flowers to
Wiktoria Högbom
FromGreeting
Cermoniel vid
Fru Wiktoria Högboms jordfästning i Trons kapell
lördagen den 24 oktober 1959

Sorgmarsch ur Ragnarök  ......................  Wagner
orgel

Våren .................................................  Grieg
cellosolo av konsertmästare Alex Bergkvist

Psalm 599, vers 1 och 3 (I hoppet sig ...)

Jordfästningsakten, Kyrkoherde Sten Kahnlund

Psalm 331, vers 1 - 3 (Så tag nu mina händer ...)

Meditation ur Thais ............................  Massenet
cellosolo av konsertmästare Alex Bergkvist

Pilgrimskören ..................................  Wagner
orgel
Grannarna, Erlksda1sgatan 17.En sista hälsning.
Anna-Lisa, Carl-Axel och Sonja, barnen.Vår sista hälsning.
Carin, Lars, Torbjörn.En sista hälsning.
Ernst ooh Elsa, Britta och Tage.Vår sista hälsning.
Mizzi, Karoly, Elsa, Enar.En sista hälsning.
Edvard och barnen.En sista hälsning.
Dagmar ooh Kalle.Så fridsamt som Du levat,
så stilla gick Du bort.
Anna och Algot.En sista hälsning.
Emmy ooh Irma.En sista hälsning.
G. Lst.En sista hälsning.
Kally och Algot.En sista hälsning.
Signe och Märta, Helge och SigneEn sista hälsning.
Karl-Eric.En sista hälsning.
Hälsningar från Ester och Reinhold.
Vännen Elin ooh Ture.Ett sista tack och farväl.
Anna-Britta och Björn, Ann-Britt.En sista hälsning.
Ungdomsvännerna Milda ooh Jenny.En sista hälsning.
Ester Westin.En sista hälsning.
Emy, Gerda, Ragnhild.En sista hälsning.
Anna och familjen Stennert-Ledin..En sista hälsning.
Aina och Harry, Bo, Åke, Maj.En sista hälsning.


1967 Funeral Announcement of Karl-Eric Hallbom
Announcement


1987 Memorial and Flowers for Inez Graf
Memorial Flowers Flowers

Isse did not want any public announcements of her passing before the funeral. However, some people that sent her flowers are unknown to those of her family that are alive today.Burial Records - Sandsborg Cemetery in Stockholm

Gravbrev
Gravbrev
Gravbrev Gravbrev Gravbrev Gravbrev Gravbrev Gravbrev